Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Hướng dẫn mua/kích hoạt tài khoản VIP

Estimated reading: 1 minute

Đầu tiên, các bạn truy cập vào đường link sau của Mathtasy Store:

https://shop.mathtasy.com/store/tai-khoan-thuong-nien-mathtasy-library

Thêm vào giỏ hàng, tiến hành thanh toán, đừng quên nhập mã coupon nếu bạn có. Sau khi hệ thống xác nhận đơn hàng của bạn, một email thông báo tài khoản Mathasy Library của bạn được kích hoạt nếu như bạn đã đăng ký thành viên Mathasy Library. Ngược lại, nếu như bạn chưa đăng ký thành viên mà mua tài khoản Mathasy Library trên Storre, hệ thống tự tạo cho bạn một tài khoản gồm username là email mua hàng của bạn và password ngẫu nhiên để đăng nhập. Sau khi đăng nhập, bạn có thể đổi lại password này nếu muốn.