Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy đang hoàn thiện hệ sinh thái của mình ở nhiều nền tảng khác nhau

Docly

Kho sách VIP & Tài khoản VIP

Estimated reading: 1 minute 99 views

Mặc định, khi chưa login, bạn sẽ thấy toàn bộ số sách của Mathtasy Library, nhưng không thể truy xuất chúng để đọc online hay download. Sách VIP là những sách được gắn thẻ (tag) VIP như ảnh minh họa sau:

Kho sách VIP & Tài khoản VIP

Sau khi login, chỉ những account đã được kích hoạt thông qua việc mua Tài khoản thường niên Mathtasy Library mới có thể truy cập toàn bộ kho sách thường lẫn kho sách VIP, ngược lại với những account thường, bạn sẽ thấy số sách này biến mất.

Bạn có thể đặt mua cho mình tài khoản thường niên Mathtasy Library qua link sau: https://shop.mathtasy.com/store/tai-khoan-thuong-nien-mathtasy-library/

CONTENTS