Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy SHOP là nơi bạn có thể mua sắm thỏa thích các sản phẩm từ Mathtasy

Docly

Phân loại sách

Estimated reading: 2 minutes

Sách trên Mathtasy Library được phân loại bằng việc gắn tag (thẻ) theo các quy ước nhất định. Sách tiếng Việt được gắn tag tiếng Việt, sách tiếng Anh được gắn tag tiếng Anh. Thể loại chính được viết hoa, thể loại con được viết thường. Mọi sách đều được gắn tag “ebook” (sách điện tử, số hóa bằng text) hoặc “scanbook” (sách được số hóa bằng cách scan từ sách thật). Ngoài ra, sách in màu được gắn tag “sách màu

Ví dụ như với quyển sách sau được gắn các tag:

  • KHOA HỌC XÃ HỘI (thể loại chính)
  • Xã hội (thể loại con của Khoa học xã hội)
  • TÂM LÝ (thể loại chính)
  • VIP (tag đánh dấu sách chỉ dành cho tài khoản VIP)
  • scanbook
Phân loại sách

Một trong những công việc chính của đội ngũ Mathtasy Library là phân loại sao cho chi tiết và chính xác nhất thể loại của một quyển sách.
Tất nhiên, việc làm này đều thủ công vì hiện tại chưa có một cơ sử dữ liệu tiếng Việt đầy đủ nào có thể fetching được, khác hoàn toàn so với việc lấy cover và description từ Goodreads và các nguồn cơ sở dữ liệu sách tiếng Anh khác.

Leave a Comment