Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy hoạt động ở rất nhiều nền tảng khác nhau

Docly

Tạo Shelf

Estimated reading: 3 minutes 95 views

Mathtasy Library có một chức năng thuận tiện là bạn có thể tạo ra một hoặc nhiều Shelf (kệ sách cá nhân) chứa những đầu sách mình mà thích. Hướng dẫn sau sẽ cho bạn biết cách thực hiện.

Tạo Shelf

Ngoài ba Shelf mặc định công khai là Hướng dẫn và Điều khoản sử dụng, Học cùng Mathtasy và Ấn phẩm Mathtasy, bạn có thể tự tạp Shelf cho mình bằng cách click vào Create a Shelf ở cột bên trái của website:

Tạo Shelf

Bạn đặt tên cho nó rồi click Save:

Đặt tên Shelf

Một giao diện trống sẽ hiện ra và cột bên trái đã hiện thị Shelf của bạn:

Kết quả Shelf

Thêm sách vào Shelf

Để thêm một sách vào Shelf, bạn tìm đến sách đó, click vào biểu tượng sau để thêm:

Thêm sách vào Shelf

Lúc này, tựa sách sẽ hiển thị tên Shelf bạn đã thêm, để hoàn tác hay xóa sách khỏi Shelf, bạn chỉ việc click vào tên Shelf:

Thêm sách vào Shelf 2

Làm việc với Shelf

Truy cập vào Shelf:

Làm việc với Shelf

Một trong những lợi ích khi tạo Shelf đó là nó sẽ khiến bạn dễ dàng quản lý việc download sách. Click vào nút Download, giao diện sẽ như sau:
Sách và mọi định dạng có sẵn của nó hiện ra sẵn sàng để bạn chọn lựa tải về:

Làm việc với Shelf 2

Để xóa Shelf, bạn chọn Delete this Shelf, sửa tên Shelf thì chọn Edit Shelf Properties, sắp xếp thứ tự sách thì chọn Arrange Books Manually, còn Enable Change Order thì cho phép bạn sắp xếp tự động.

CONTENTS