Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy TV là nền tảng chia sẻ video học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Về Series và sự sắp xếp của Series

Estimated reading: 3 minutes 90 views

Series có thể hiểu là một tủ sách, một bộ sách được tạo ra bởi tác giả hoặc Nhà xuất bản.

Với Mathtasy Library, series là một trường bắt buộc phải có cho thông tin có một đầu sách và có hẳn một mục riêng để liệt kê toàn bộ series của website thư viện này.

Có hai chế độ hiển thị danh sách series: Grid (dạng ảnh thumbnail) và List (dạng danh sách). Bạn có thể chuyển đổi hai chế độ xem này ở nút cuối cùng của hàng chữ cái bên trên

Về Series
Hiển thị Grid
Về Series 2
Hiển thị List

Ở dạng xem Grid, con số góc trên bên trái của mỗi ảnh series cho biết số sách của series đó. Ở dạng xem List thì con số này hiển thị ngay trước tên series.

Truy cập vào một series, bạn sẽ thấy bên trên là các nút chế độ sắp xếp:

Về Series 3

Bạn có thể rê chuột đến các nút này để nó hiển thị tooltip cho biết cách sắp xếp sẽ ở chế độ nào.
Lần lượt theo thứ tự các nút, đó là:

  • sắp xếp theo thời gian upload mới nhất đến cũ nhất
  • sắp xếp theo thời gian upload cũ nhất đến mới nhất
  • sắp xếp theo tên sách A-Z
  • sắp xếp theo tên sách Z-A
  • sắp xếp theo tên tác giả A-Z
  • sắp xếp theo tên tác giả Z-A
  • sắp xếp theo thời gian xuất bản mới nhất đến cũ nhất
  • sắp xếp theo thời gian xuất bản cũ nhất đến mới nhất
  • sắp xếp theo thứ tự tập sách tăng 1, 2, 3,…
  • sắp xếp theo thứ tự tập sách giảm …, 3, 2, 1

Leave a Comment

CONTENTS