Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Vấn đề bản quyền

Estimated reading: 2 minutes 100 views

Mathtasy Library là một website thư viện mở, nơi ai cũng có thể đăng ký thành viên cũng như upload file sách số hóa. Công việc của Mathtasy Library thực hiện chỉ là phân loại các file sách được upload này, thêm mã số định danh, thông tin mô tả, thông tin tác giả, NXB và những link liên kết mua sách thật.

Nói cách khác, Mathtasy Library là một website lưu trữ file như Google Drive, OneDrive,… nhưng chuyên về định dạng file tài liệu và có nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp file được upload. Mathtasy Library không can thiệp vào bản thân nội dung file.

Vì vậy, Mathtasy Library mạn phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nếu như có sự vi phạm bản quyền xảy ra trên nền tảng website. Nếu như tác giả, NXB hay chủ đơn vị sở hữu bản quyền yêu cầu gỡ bỏ nội dung với lý do vi phạm bản quyền, Mathtasy Library sẵn sàng gỡ bỏ file sách.

CONTENTS