Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Thống kê / Statistics

Estimated reading: 1 minute 74 views

Với tài khoản miễn phi, số liệu thống kê của bạn được lưu giữ trong 30 ngày.

Mục thống kê tổng hợp

Mục Thống kê (tổng hợp) cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tổng số link bạn có, tổng số lượt click ở tất cả các link, top các địa điểm truy cập kèm theo bản đồ.

Bạn có thể xuất thống kê bằng cách click vào Xuất thống kê để nhận về file CSV (tính năng trả phí).

Leave a Comment

CONTENTS