Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy MUSIC là nền tảng nghe nhạc miễn phí.

Docly

Trang Bio / Bio Page

Estimated reading: 2 minutes

Với tài khoản gói miễn phí, bạn tạo được ba trang Bio.

Trang Bio là một trang tổng quan mà bạn có thể theo dõi và tùy chỉnh, viết nội dung và thêm các link của các nền tảng mạng xã hội của bạn. Nói đơn giản, trang Bio là nơi bạn nói về bản thân mình. Với doanh nghiệp, nó còn là nơi quảng bá thương hiệu.

Bạn có thể đặt một trang Bio làm mặc định và truy cập nó qua trang Profile.

Để tạo một trang Bio, bạn vào Trang Bio > Tạo trang Bio

Tạo trang Bio

Tại đây, bạn đặt tên trang Bio, Upload Avatar, tên hiệu/alias, các liên kết mạng xã hội của bạn, và có thể thêm bất kỳ nội dung khác nào gồm có:

Nội dung trang Bio

Bạn cũng có thể tùy biến Giao diện , font và nhiều Cài đặt khác. Tất cả mọi tính năng, mô tả đều được Việt ngữ nên bạn có thể dễ dàng sử dụng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại để lại comment phía dưới bài viết này.

Sau khi đã hoàn thành mọi thứ, bạn chọn Đăng/Publish .

Kết quả là bạn có được một trang Bio gọn gẽ như sau: https://masy.in/mathtasy.

Ví dụ trang Bio

Sau cùng, để đặt trang Bio của bạn làm trang profile công khai để mọi người có thể truy cập, hãy vào Cài đặt , bật Profile công khai > Lưu .

Leave a Comment