Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy SHOP là nơi bạn có thể mua sắm thỏa thích các sản phẩm từ Mathtasy

Docly

Trang Splash / Splash Page

Estimated reading: 4 minutes 73 views

Với tài khoản miễn phí, bạn tạo được 1 trang Splash.

Trang Splash là gì?

Bạn có đế ý một điều là mỗi khi vào một link/liên kết ngoài, một số nền tảng như Facebook, Google đưa bạn đến một trang điều hướng báo cho bạn biết là bạn sẽ truy cập vào một trang ngoài nền tảng không? Trong vòng 30 giây đổ lại, bạn sẽ được đưa đến trang đích thực sự.

Trang điều hướng đó là một ví dụ về trang Splash. Nó được hiển thị trong một khoảng thời gian nhất định trước khi bạn truy cập đến trang đích thực sự.

Hãy tưởng tượng bạn có thể tùy biến trang điều hướng/trang Splash này, bạn có thể thêm nội dung cho nó: hình ảnh, khẩu hiệu, lời nhắn hay quảng cáo. Bằng cách này, bạn phổ biến được thương hiệu hay thông điệp muốn truyền tải của bạn.

Mathtasy LINK cung cấp cho bạn công cụ hữu ích này.

Tạo một trang Splash

Click vào Trang Splash ở Bảng điều khiển, chọn Tạo trang Splash , bạn sẽ có tùy chỉnh sau:

Tạo trang Splash

Tên : tên trang Splash.

Giây đếm ngược : thời gian hiển thị trang Spash, tính bằng giây.

Link đến : link đích của bạn.

Đề mục : nhập đề mục trang Splash. 

Upload Banner , Upload Avatar : ảnh banner (cover) và avatar cho trang Splash thường là logo cho thương hiệu của bạn. Chú ý là bạn cần cỡ ảnh chính xác như website yêu cầu.

Tin nhắn : tin nhắn tùy chỉnh cho trang Splash.

Click Tạo sau khi bạn đã hoàn tất đầy đủ thông tin.

Để dùng trang Splash bạn đã tạo làm trang điều hướng cho link rút ngắn, bạn chọn nó ở tùy chọn sau:

Chọn trang Splash

Kết quả

Mỗi khi link rút ngắn của bạn được truy cập, trang Splash sẽ được hiển thị trước tiên gồm ảnh banner, avatar, đề mục, tin nhắn và khoản thời gian hiển thị page mà bạn đã chỉ định. Như mọi trang điều hướng thông thường, nút Xem website sẽ đưa người truy cập đến ngay trang đích mà không cần phải chờ thời gian đếm ngược.

Kết quả trang Splash

Trang Splash là một công cụ hữu hiệu cho chiến dịch marketing, quảng bá thương hiệu hay đơn giản là bạn chỉ muốn đưa đến đại chúng một thông điệp nào đó. Hy vọng bạn sẽ tận dụng tốt tính năng này từ Mathtasy LINK.

Leave a Comment

CONTENTS