Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Tính năng trả phí

Estimated reading: 1 minute

Bảng giá và tính năng ba gói thành viên trả phí.

Pro 29k Elite 49k Mathtasy 69k
Số link rút ngắn
200
300
500
Lượt click mỗi tháng
1,000
5,000
Không giới hạn
Số ngày lưu giữ số liệu
90
120
Không giới hạn
Tùy chỉnh tên hiệu
Nhắm mục tiêu
Số trang Bio
10
10
Không giới hạn
Số mã QR
29
49
Không giới hạn
Số trang Splash
3
7
Không giới hạn
CTA Overlay
Event tracking
Số thành viên Team
30
40
100
Tên miền riêng
4
7
10
Channel
Campaigns & Link Rotator
Tùy chỉnh tham số
Xuất dữ liệu
Developer API
Tùy chỉnh URL
Loại bỏ quảng cáo

Bạn có thể đặt mua gói thành viên tại link sau: https://masy.in/pricing.

Leave a Comment