Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Campaign

Estimated reading: 3 minutes 78 views

Campaign (chiến dịch) được dùng để nhóm các link lại với nhau cho nhiều mục đích sử dụng. Bạn có thể sử dụng một link rút ngắn để truy cập ngẫu nhiên vào một trong các đường link của danh sách, đường link này được gọi là xoay vòng. Bạn cũng có thể xem thống kê tổng hợp cho một campaign.

Để tạo một Campaign thì trước hết, bạn cần có một trang Bio và một trang profile công khai. Sau đó, tại Bảng điều khển, bạn click chọn Campaign > Tạo Campaign , điền tên Campaign và Slug xoay vòng nếu muốn và bật nút Truy cập rồi click Tạo Campaign :

Tạo Campaign

Campaign của bạn lúc này chưa có link gì cả. Để thêm link, hãy vào mục Links , chọn những link muốn thêm, click vào biểu tượng thứ ba như trên ảnh rồi chọn Campaign để thêm:

Thêm link vào Campaign

Quay trở lại Campaign , nếu bạn truy cập vào link ở cột danh sách, nó sẽ đưa bạn đến trang Danh sách các đường link được thêm vào Campaign, còn đường link ở cột Xoay vòng sẽ đưa về ngẫu nhiên một trong những đường link của danh sách.

Thêm link vào Campaign_2

Khi click vào dấu ba chấm, rồi chọn Thống kê , website sẽ trả về cho bạn số liệu thống kê các đường link trong danh sách Campaign rất trực quan như sau:

Thống kê Campaign

Đến đây, bạn có thể thấy Campaign đơn giản chỉ là một chức năng phân nhóm link nhưng không giống như Channel. Nó cho bạn thêm một sự quản lý và cách thống kê tuyệt vời, giúp bạn có được cái nhìn toàn cảnh hơn về mạng lưới của mình. Campaign được sử dụng trong những tình huống cần phân nhóm các đường link của những sản phẩm, mặt hàng cùng loại. Vì lẽ đơn giản đó nên nó mới được gọi là Campaign, tức là chiến dịch.

Cũng bởi vì những đường link dẫn đến các sản phẩm, mặt hàng cùng loại nên mới sinh ra chức năng ngẫu nhiên của đường link ở cột Xoay vòng khi mà mọi sản phẩm đều có vai trò như nhau.

Leave a Comment

CONTENTS