Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy đang hoàn thiện hệ sinh thái của mình ở nhiều nền tảng khác nhau

Docly

Channel

Estimated reading: 2 minutes 61 views

Bạn có thể hiểu Channel giống như một thư mục chứa các file trong đó, chỉ có điều trong trường hợp này, thay vì file thì đó những đường link của bạn. Một chức năng cơ bản trong việc quản lý.

Để tạo Channel, bạn vào Channel của tôi > Tạo Channel rồi đặt tên Channel, Mô tả (nếu cần thiết), Màu đánh dấu Channel và chọn đánh dấu Channel để nó hiện ra ngay ở thanh công cụ bên trái tiện cho việc truy xuất nhanh.

Tạo Channel

Sau khi đã tạo Channel, bạn đã có thể thêm link vào Channel bằng cách vào Links , chọn link cần thêm rồi click vào biểu tượng sau:

Thêm link vào Channel

Vậy là link đã được thêm vào Channel và được đánh dấu bởi màu đã chọn

Channel

Tất nhiên, bạn có thể bỏ link khỏi Channel, đổi tên Channel, màu Channel và mô tả Channel. Ngoài ra, không chỉ có link rút ngắn, bạn còn có thể thêm các trang Bio của bạn vào Channel. Hãy thử nhé!

Leave a Comment

CONTENTS