Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

CTA Overlay

Estimated reading: 3 minutes

CTA Overlay là gì?

Bạn có thể hiểu CTA Overlay là một bảng thông tin nhỏ, một popup được hiện ra trên website để quảng cáo hay để truyền thông điệp. Với công cụ CTA Overlay của Mathtasy LINK, bạn có thể chèn nó vào website đích của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để gửi tin nhắn, tạo bảng khảo sát đến người dùng. Khi lưu lại, thay đổi sẽ được áp dụng ngay tức thì trên toàn bộ URL sử dụng CTA Overlay tương ứng. Chú ý rằng không phải website nào cũng có thể chèn được CTA Overlay. Bạn hãy thử sai với chúng.

Cách tạo CTA Overlay

Để tạo CTA Overlay, ở Bảng điều khiển, bạn chọn CTA Overlay > Tạo CTA Overlay , website sẽ hiện ra 6 tùy chọn cho CTA Overlay:

Tạo CTA Overlay

Ví dụ website đích của bạn là https://shop.mathtasy.com/store/chu-so-va-the-gioi/ và bạn đã rút gọn nó thành https://masy.in/chuso. Sau khi đã tạo CTA Overlay, trong trường hợp này là CTA Tin nhắn:

Thêm Overlay vào site

thì để thêm CTA Overlay vào website, bạn vào Links > Chỉnh sửa > Điều hướng , chọn vào CTA Overlay mà bạn đã tạo:

Áp dụng CTA OVerlay

Kết quả

Từ nay, mỗi khi bạn hay người dùng truy cập vào link rút ngắn, sẽ có một CTA Overlay nhỏ xinh hiện ra ở vị trí mà bạn đã chỉ định khi tạo CTA Overlay:

Kết quả CTA Overlay

CTA Overlay sẽ giúp bạn rất nhiều trong các chiến dịch marketing và quảng cáo. Nó đơn giản, tiện lợi và không hề yêu cầu gì về khả năng code. Tuy nhiên, như đã nói, không phải website nào cũng có thể chèn CTA Overlay vào được, nhất là những website có an ninh nhạy cảm như Facebook, Google. Dù sao, đây vẫn là công cụ bạn nên sử dụng.

Leave a Comment