Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Tên miền riêng và Đa tên miền

Estimated reading: 1 minute 50 views

Tên miền riêng là tính năng rút ngắn link sử chính tên miền riêng mà bạn sở hữu qua dịch vụ của Mathtasy LINK, tức là link rút ngắn của bạn sẽ có dạng

https://<tên miền của bạn>.<gì đó>/<tên hiệu>

Đa tên miền là tính năng sử dụng một tên miền khác của Mathtasy để rút ngắn link thay vì masy.in.

Hai tính năng này hiện thời chưa có và sẽ được bổ sung trong tương lai gần.

Leave a Comment

CONTENTS