Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Tracking Pixel

Estimated reading: 2 minutes 59 views

Tracking Pixel là một ảnh có kích cỡ 1×1 được tải khi người dùng truy cập website hoặc email. Kích cỡ nhỏ bé của nó không thể được nhìn thấy trên màn hình bằng mắt thường. Nhiệm vụ của Tracking Pixel là để theo dõi hành vi và cách mà người dùng tương tác với website.

Có rất nhiều tiện ích cung cấp Tracking Pixel gồm: Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook, Google Ads, Linkedln, Twitter, Adrool, Quora, Pinterest, Bing, Snapchat, Reddit, Tiktok. Mỗi một tiện tích này sẽ cung cấp cho bạn một ID Pixel ở định dạng khác nhau. Ví dụ như Google Analytics sẽ là G-6YM8E4JCM3, Google Tag Manager sẽ là GTM-E9A699J,…

Bằng cách thêm ID Pixel từ một trong các nền tảng kể trên, bạn sẽ có cơ hội tối ưu hóa chiến dịch quảng bá bằng cách sử dụng URL rút gọn.

Vì mỗi tiện tích cung cấp Tracking Pixel có giao diện và cách sử dụng khác nhau nên thật khó để mà hướng dẫn chi tiết cho từng loại. Mathtasy chỉ cung cấp công cụ nhúng, phần còn lại là khả năng sử dụng các tiện ích bên ngoài này mà thôi. Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng, vui lòng để lại comment hoặc tin nhắn.

Leave a Comment

CONTENTS