Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy hoạt động ở rất nhiều nền tảng khác nhau

Docly

Trang chủ

Estimated reading: 2 minutes

Giao diện

Giao diện trang chủ của website trông như sau:

Trang chủ Mathtasy LINK

Trên ảnh là giao diện Dark Theme mà bạn chỉ có thể đổi được sau khi đăng nhập website. Còn trang chủ mặc định sẽ là giao diện Light Theme.

Ngôn ngữ

Website hỗ trợ hai ngôn ngữ Anh và Việt, bạn có thể đổi bằng cách lướt trang chủ xuống dưới cùng, click vào icon quả địa cầu góc dưới bên phải:

Leave a Comment