Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Cài đặt tài khoản

Estimated reading: 1 minute 90 views
Cài đặt tài khoản

Tại mục General Settings (Cài đặt Tài khoản), bạn có thể cài đặt thông tin tài khoản cũng như những cài đặt khác như avatar, ảnh bìa trang cá nhân, nạp tiền vào tài khoản, rút tiền, xác minh danh tính, xem điểm thưởng, đổi mật khẩu,…

CONTENTS