Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy TV là nền tảng chia sẻ video học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Quên/đổi mật khẩu

Estimated reading: 1 minute

Khi quên password lúc login, bạn chọn Forgot your password? rồi nhập email lúc đăng ký để nhận link reset password. Trong trường hợp bạn quên luôn email đăng ký, hãy liên hệ với Mathtasy để được hướng dẫn.

Nếu như muốn thay đổi password khi đã login rồi, bạn vào Settings > Password , tiến hành nhập password cũ, password mới hai lần rồi click Save.

Đổi password