Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy hoạt động ở rất nhiều nền tảng khác nhau

Docly

Đội ngũ

Estimated reading: 2 minutes 73 views

Đỗ Minh Triết

Người sáng lập

Đỗ Minh Triết là người sáng lập thương hiệu Mathtasy cũng như là tác giả của các đầu sách, các sản phẩm trước nay của Mathtasy. Mathtasy không gì hơn là kết quả của lòng ham hiểu biết về thế giới thực sự của toán học, của sự mong muốn quảng bá thế giới này đến với mọi người, của sự khát khao học sinh của tác giả hình thành được niềm cảm hứng. Một khi đã có cảm hứng thì trí tưởng tượng và sự tò mò sẽ đưa con người thoát được khu rừng u mê để đến được vùng đất của sự hiểu biết. “Tỉ lệ vàng”, “Chữ số và Thế giới”, “Toán học kỳ thú”, “Tóm tắt kiến thức toán phổ thông” và sẽ còn nhiều nữa là những thành quả của Đỗ Minh Triết để hoàn thành mục tiêu đó.

Leave a Comment

CONTENTS