Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy TV là nền tảng chia sẻ video học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Đây là một tính năng cơ bản ở mọi nền tảng website không riêng gì Mathtasy, bạn có thể thực hiện điều này một cách dễ dàng. Tại khung đăng nhập, chọn Quên mật khẩu/Forgot password, nhập email đăng ký của bạn để nhận link reset mật khẩu. Trong trường hợp muốn đổi mật khẩu khi đã đăng nhập, bạn hãy vào Cài đặt Tài khoản để nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới, sau đó chọn Lưu/Save là được.

Share bài viết